top of page

České centrum Tokio, Japonsko, 2008

Pozvánku a plakát graficky ztvárnil Petr Zelenka.
bottom of page