top of page

...borderless

...bez hranic

 

Všichni jsme součástí jedné jediné lidské společnosti, jednoho světa. Tento soubor je výpovědí o tomto světě, o světě nás všech, o světě „...bez hranic“.

 

We are all part of a single human society, one world. This file is testimony to that world, the world of us all, „...borderless“.

bottom of page