top of page

Homo Pragensis

Prostředím, ve kterém vznikaly tyto fotografie, je město Praha. O Praze mluvíme jako o matce měst, o symbolu české státnosti či o středu Evropy. Já jsem se do Prahy přistěhoval hned po maturitě a stále je pro mne toto město magickým místem, které nemá obdoby. Žiji v nem svůj každodenní obyčejný život a se svým fotoaparátem zachycuji jeho příběhy.

 

All the photographs arose from the ambience of the city of Prague. Prague is often described as the mother of cities, a symbol of Czech statehood or as the middle of Europe. I moved to Prague just after my graduation and this city remains a magical place without any equivalent for me. I live my day-to-day, ordinary life in this city and I catch its stories with my camera

bottom of page